รู้จักไพ่โปตาลา
 

เรื่องกรรมๆ…กรรม เป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยในยุคนี้  เมื่อพูดถึงกรรมคุณนึกถึงอะไร..? เรื่องผีๆ!?...สิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์เราจึงกลัว  กลัวชีวิตติดกรรม กลัวกรรมติดจรวด  กลัวกรรมทำให้ชีวิตแสนสุขหรือสุขๆดิบๆแย่ลงไปอีก  à¸‚บวนการแก้เคราะห์สะเดาะกรรมหลายรูปแบบจึงเกิดขึ้น

กรรมมีจริงหรือไม่?.....แก้กรรมได้จริงมั้ย?

กรรม” หมายถึง การกระทำ  ทำดีคือกรรมดี  ทำชั่วคือกรรมชั่ว  à¸—ุกอย่างมีที่มาที่ไปเป็นเหตุเป็นผล  สิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นี้เป็นผลจากการกระทำของเราจากในอดีตและปัจจุบัน  ซึ่งจะส่งผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำดีได้รับผลกรรมดี...ชีวิตเป็นสุข   ปลอดภัย   ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและครอบครัว  à¸¡à¸µà¸¥à¸¹à¸à¸«à¸¥à¸²à¸™à¸—ี่ดี  ทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือ  ทำชั่วได้รับผลชั่ว...ชีวิตตกต่ำ เกิดมาพิกลพิการ  มีปัญหาสุขภาพ  ทำอะไรติดขัดมีอุปสรรคต่างๆนานาไม่สำเร็จดังใจหวัง จะร่ำรวยเงินทองก็หาความสุขไม่ได้  à¸¥à¸¹à¸à¸«à¸¥à¸²à¸™à¸™à¸³à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸”ือดร้อนมาให้ไม่ขาดสาย  ล้วนเป็นผลจากกรรมชั่ว  à¸Šà¸µà¸§à¸´à¸•à¸¡à¸µà¸„วามสุขไม่ได้วัดที่เงิน à¹à¸•à¹ˆà¸§à¸±à¸”ด้วยดัชนีความสุขของคุณและครอบครัว 

กรรมถูกบันทึกในจิต
กรรมทั้งดีและชั่วของผู้ใด ล้วนถูกบันทึกอยู่ในจิตของผู้นั้น  เมื่อจิตจะไปเกิดใหม่ในอีกกี่ชาติก็จะติดตามไปด้วย..... กรรมที่กระทำร่วมกันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะผูกพันทำให้เจอกัน กรรมดีร่วมกันมาเจอกันในชาตินี้จะรู้สึกรักใคร่ถูกชะตา มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ทั้งที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน , เป็นมิตรสหายหรือคู่ชีวิต  à¸à¸£à¸£à¸¡à¸Šà¸±à¹ˆà¸§....การทำชั่วใดๆ ของเราย่อมมีผู้เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกระทำไม่ดีนั้น  à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¹ˆà¸²
“เจ้ากรรมนายเวร”  à¸„ือคนที่เราเคยเบียดเบียนหรือเคยทำไม่ดีกับเขาทั้งด้วยกาย วาจาหรือใจ  à¸„วามเสียหายหรือความเจ็บปวดทางกายหรือใจหรือทั้งกายและใจทำให้เกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวร   à¸ˆà¹‰à¸­à¸‡à¸—ำร้ายทำลายผู้ที่เคยทำไม่ดีกับตนหรือทำร้ายตน  หากปัญญาทางธรรมไม่เกิด ไม่มีการอโหสิกรรมกัน  à¹à¸¡à¹‰à¹€à¸§à¸¥à¸²à¸ˆà¸°à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¹„ปนานเท่าใด  เจ้ากรรมนายเวรพวกนั้นถ้าอยู่ในรูปมนุษย์ แม้จะไม่เป็นญาติมิตรไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน ผลแห่งกรรมผูกพันในที่สุดก็มาเจอกันเพื่อชำระแค้น บ้างเรียกคู่เวรคู่กรรม ส่วนเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในรูปของวิญญาณก็จะตามมาเล่นงานตั้งแต่เล็กๆน้อยๆ เจ็บๆคันๆ ถึงเจ็บปวดทรมานและถึงตายก็มี  คนที่มีกรรมชั่วร่วมกันหากผลแห่งกรรมรุนแรงก็จะทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกัน  à¸à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸à¸²à¸¥à¹€à¸§à¸¥à¸²  ทั้งบุพกรรมคือกรรมเก่าในอดีตชาติและกรรมในปัจจุบันซึ่งเป็นรอยต่อจากอดีต เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในรูปวิญญาณนั้นน่าสงสาร พวกเขาจมอยู่กับความทุกข์ทรมานสาหัสจากอดีต จิตวิญญาณที่เหลืออยู่ฝังอยู่กับความโกรธแค้นชิงชัง  อยากให้คนที่ทำร้ายตนได้รับความทุกข์นั้นเช่นเดียวกัน 

เจ้ากรรมนายเวรให้ผลร้ายต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่บุคคล 
บางคนโดนหลังชีวิตผ่านช่วงแฮ้ปปี้สุดขีด หรือมาซ้ำเติมในช่วงแย่ให้แย่หนักไปอีก  à¸Šà¹ˆà¸§à¸‡à¸—ี่เรามีความสุขนั้น เป็นอำนาจบุญกุศลหรือผลของกรรมดี  ครูบาอาจารย์ถึงพร่ำสอน
อย่าได้ใช้ชีวิตในความประมาท  หมั่นทำความดีทำกุศลอย่าได้ขาด à¹€à¸¡à¸·à¹ˆà¸­à¸šà¸¸à¸à¸à¸¸à¸¨à¸¥à¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¸¥à¸”น้อยถอยหด  ก็ได้เวลาผลของกรรมชั่วทำงาน  อำนาจบุญกุศลที่ไม่มีหรือมีน้อยเต็มทนก็ไม่มีอำนาจกุศลคุ้มครอง  พวกนี้จะชอบมาช่วงนี้  ยิ่งแย่ยิ่งเจ็บ  อย่างที่เขาชอบพูดว่า “เคราะห์ซ้ำกรรมซัด”
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน....เป็นทายาทแห่งกรรม....มีกรรมเป็นกำเนิด....มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์....มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย....กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้”    
       à¸„วามเชื่อและความเข้าใจเรื่องกรรมเ
ป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล  หลายคนไม่เชื่อว่าโลกอดีตมีจริง  ไม่เชื่ออดีตชาติ  à¹„ม่เชื่อวัฏสงสาร   à¹„ม่เชื่อนรกสวรรค์  à¹€à¸¡à¸·à¹ˆà¸­à¹„ม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงก็ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะทำใจเชื่อ  อยู่ที่เราจะเคยได้เห็น ได้ยินหรือเคยสัมผัสบ้างหรือไม่  บางคนเคยเจอบอกว่าจริง บางคนไม่เคยเจอแต่เชื่อว่ามีจริง  บางคนทั้งไม่เคยเจอและไม่เชื่อก็บอกว่าไม่จริงชัวร์  “อาจารย์เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ก็ยังต้องเชื่อค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง  à¸œà¸¥à¹à¸«à¹ˆà¸‡à¸à¸£à¸£à¸¡à¸”ีและชั่วมีจริง  à¸­à¸”ีตชาติมีจริง โลกสวรรค์นรกมีจริง เทวดา วิญญาณมีจริง สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์เชื่อไม่ใช่แค่เชื่อเพราะเขาว่ากัน แต่เชื่อเพราะเจอมากับตัวเองจึงรู้ว่ามีอยู่จริง เหตุการณ์ที่ยังจดจำถึงทุกวันนี้คือการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนอย่างปาฏิหาริย์สุดขีดเรียกว่าเว่อร์สุดๆน่าจะดีกว่า  นึกย้อนไปเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ พูดกับใครเขาก็ตอบกลับแบบติดตลกว่า “อาจารย์หวงนี่ก็แปลก...แทนที่จะดีใจที่รอดมาได้...มัวนั่งสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่ตาย”   วันนั้นหากไม่มีผลแห่งกรรมดีทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตารักษาคุ้มครองคงไม่มีวันนี้  à¸„ือจากเหตุการณ์ถ้าไม่เสียชีวิตก็น่าจะพิกลพิการ  แต่กลับไม่เป็นอะไรเลยแม้รอยขีดข่วนก็ไม่มี...มันก็น่าแปลกใจจริงๆ และในที่สุดโชคชะตาพลิกผันมาอยู่ในศาสตร์แห่งการพยากรณ์”    

https://www.upreplicawatch.co.uk

https://www.ukwatchestore.co.uk
ผลแห่งกรรมชั่ว....
ทำบุญมากๆใช่ว่าจะได้เสวยสวรรค์....หากไม่ละความชั่ว บางคนขณะมีชีวิตอยู่ทำบุญมาก  ทำบุญเพราะทำความชั่วไว้มากจึงกลัว กลัวสักวันกรรมตามสนอง  กลัวกรรมชั่วของตนเองจะทำให้ลำบากในภายหน้า  à¸à¸¥à¸±à¸§à¸ˆà¸°à¹„ม่ได้ไปเสวยสุขบนสวรรค์  เพราะติดชีวิตสุขสบายในโลกมนุษย์  เงินทองที่ได้มาก็เบียดเบียนเอาของคนอื่นมา  ปรากฏตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ ไปเกิดเป็นอสูรกายก็มี  เปรตก็มี  ถึงจะสบายกว่าพวกผีนรกหรือพวกผีเร่ร่อน  แต่ชีวิตที่นั่นยังลำบากอยู่จนต้องมาขอบุญจากคนอื่น  à¸­à¸±à¸™à¸™à¸µà¹‰à¹€à¸„ยเจอมากับตัวเองค่ะ  มาขอบุญกัน  ถึงได้รู้ว่าพวกนี้เหมือนสุขสบายกว่าผีทั่วไปแท้จริงนั้นลำบาก
กรรมพวกชอบตกปลา.... มีพี่คนหนึ่งชอบตกปลาตั้งแต่เด็กๆ  à¹à¸¡à¹‰à¸ˆà¸°à¹„ปแค่ไม่กี่ครั้ง  à¹à¸•à¹ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹„ม่อยากรอนาน à¸ˆà¸™à¸¡à¸²à¸§à¸±à¸™à¸«à¸™à¸¶à¹ˆà¸‡à¹€à¸‚าต้องเผชิญกับการถอนฟันครั้งใหญ่  à¸‚ณะคุณหมอกำลังง่วนอยู่กับถอนฟันคุดในปากของเขาที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ถอนยากถอนเย็นกันเหลือเกิน   à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¸–อนยิ่งเจ็บแบบยาชาเอาไม่อยู่  ไม่ถอนก็ไม่ได้  ขณะหมอกำลังใช้ตะขอกับคีมงัดฟันคุดเจ้าปัญหา  ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น.... จู่ๆ พี่คนนั้นก็เห็นภาพปลากำลังดิ้นพล่านเจ็บปวดมีเลือดไหลโชก    à¸›à¸¥à¸²à¸¢à¸„ันเบ็ดอีกด้านไม่ใช่ใคร....คือเขานั่นเอง พี่คนนั้นตกใจมากและสำนึกทันทีว่า....ไม่น่าเลย  แล้วยังต้องเจอต้องเจ็บและเห็นภาพเหล่านั้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งการถอนฟันเสร็จเรียบร้อย  แม้พี่คนนั้นจะวางเบ็ดมานานแล้วหลังศึกษาธรรมะ  ได้รู้บาปบุญคุณโทษ แต่กรรมก็คือกรรมกรรมดี....ให้ผลดี  กรรมชั่ว....ให้ผลชั่ว  อยู่ที่ช้าเร็วเท่านั้น  à¸¡à¸™à¸¸à¸©à¸¢à¹Œà¸¡à¸µà¸à¸£à¸£à¸¡à¸«à¸™à¸±à¸à¹€à¸šà¸²à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¸à¸±à¸™à¹„ป  นี่ไม่ได้หมายความว่าคนมีฟันคุดจะมีกรรมแบบนี้  แต่ความเจ็บปวดที่พี่เขาได้รับมันผิดปกติกว่าคนอื่น  à¸‹à¸¶à¹ˆà¸‡à¸à¹‡à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¹à¸›à¸¥à¸à¸—ี่เขาต้องเจ็บแบบนั้นและเห็นภาพแบบนั้น
กรรมพวกฆ่าตัวตาย.... อันนี้หนักหนามาก ผลกรรมชั่วเท่ากับการฆ่ามนุษย์และเป็นการฆ่าตัวเองอีก กว่าจะเกิดมาไม่ใช่เรื่องง่าย  ทุกวันนี้พวกวิญญาณต่างๆขอแย่งกันเกิดมากมาย จากนรกก็มีมาก เราจึงเห็นพวกสัตว์หน้าตาแปลกๆ หน้าตาลูกผสม บ้างพิกลพิการ มีขามาก มีงวงดูประหลาดกว่าเผ่าพันธุ์ของมัน  คนไม่รู้ก็ไปขอหวยซะอย่างนั้น....ทั้งๆที่พวกนี้เป็นพวกแย่งกันมาเกิด  à¸žà¸§à¸à¸†à¹ˆà¸²à¸•à¸±à¸§à¸•à¸²à¸¢à¸ˆà¸°à¸•à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¹ƒà¸™à¸«à¹‰à¸§à¸‡à¸—ุกข์  วนเวียนอยู่อย่างนั้นหาที่ไปไม่ได้  หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองตายแล้ว  และผลกรรมชั่วจะเกิดมาอีกกี่ชาติก็มีชีวิตสั้น  ต้องมาฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะสำนึกและแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้น
โดยใช้ทางธรรมเป็นยารักษา    
แก้กรรมได้จริงมั้ย?  เมื่อชีวิตไม่ลงตัว  มีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามา  ทำอะไรมีอุปสรรค ชีวิตประสบ  ปัญหาทั้งการเงิน การงาน ครอบครัว หรือสุขภาพ...เหมือนความเลวร้ายทุกอย่างนัดกันมา  บวกกับได้รับการทำนายทายทักจากหมอดูว่ามีเคราะห์มีกรรม  ทางที่ดีที่สุดของหลายคนคือ.....หาทางแก้กรรม ท่านที่อ่านมาตั้งแต่ต้นคงพอเข้าใจได้ว่ากรรมมีที่มาอย่างไร กรรมถูกบันทึกอยู่ในจิตจะไปแก้กรรมตัดกรรมได้อย่างไร หากบอกว่าขอหย่อนกรรม...ผ่อนกรรม...หรือขออโหสิกรรมยังพอเป็นไปได้  à¸žà¸£à¸°à¸—ี่มีฌานสูงมีบารมีธรรมหรือท่านผู้มีบารมีธรรม    à¸žà¸§à¸à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸à¸£à¸£à¸¡à¸™à¸²à¸¢à¹€à¸§à¸£à¸ˆà¸°à¸£à¸¹à¹‰à¹à¸¥à¸°à¹€à¸à¸£à¸‡à¹ƒà¸ˆ  ท่านเหล่านี้ทำได้ค่ะ ขอยกตัวอย่างหนึ่ง
องค์ในสมัยก่อนรู้จักกันดีในหมู่ลูกศิษย์ว่าท่านทำได้และแนะนำกันแบบปากต่อปากเรื่องขอผ่อนกรรมก็อย่างเช่นหลวงปู่วงศ์ วัดปริวาส ปัจจุบันหลวงปู่มรณภาพไปนานแล้ว  คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์เป็นลูกศิษย์ท่าน คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่า  ท่านจะช่วยเจรจากับเจ้ากรรมนายเวรและยมบาลเพื่อยืดชีวิตคนไข้โคม่า ซึ่งหลวงปู่จะใช้ญาณตรวจดูชะตาว่าใครพอมีโอกาสรอด  à¸—่านจะช่วยเจราจาให้  ขนาดคนป่วยหนักระยะสุดท้าย หมอบอกไม่รอดแน่  อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือน  ยังรอดมาอย่างน่าอัศจรรย์ หลังรอดตายมาได้ก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน  ซึ่งหลวงปู่เป็นคนกลางช่วยเจรจา  ถ้าละเลยคิดว่ารอดแล้วฉันไม่สน  หากผิดสัญญาผิดเงื่อนไขเขาจะตามมาเอาไป  รอดมาได้....ก็ตายเหมือนเดิม      

พระอรหันต์ก็หนีไม่พ้นกรรม  
ในสมัยพุทธกาล  พระโมคคัลลานะ ท่านเป็นพระมหาเถระและเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  à¸—่านมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากและได้รับการยกย่องว่ามีอิทธิฤทธิ์เลิศกว่าทุกองค์  สามารถปราบนันโทปนันทนาคราชที่มีอิทธิฤทธิ์ร้ายกาจได้สำเร็จ  ท่านถูกโจรฆ่าตายในป่า  แม้ท่านล่วงรู้ด้วยญาณว่าวันนี้จะมีโจรมาฆ่าท่าน  แต่นี่เป็นบุพกรรมของท่าน  ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตชาติท่านเคยทุบตีพ่อแม่ด้วยความหลงผิดก่อนสำนึกกลับใจได้ ท่านจึงไม่หนีไปไหน จนในที่สุดท่านถูกพวกโจรทุบตีฆ่าตายร่างกายแหลกละเอียด  การทำร้ายพ่อแม่เป็นกรรมหนัก ทำให้พระโมคคัลลานะไม่ว่าท่านจะเกิดมากี่ชาติก็จะถูกโจรทุบตีฆ่าตายเช่นนี้ตั้งแต่อดีตชาติจนท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้  ครูบาอาจารย์สายพระป่าหลายองค์ท่านป่วยหนัก โดยเฉพาะโรคฮิตอย่างมะเร็ง  ที่น่าทึ่งและเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแก่หมู่ลูกศิษย์และผู้ปฏิบัติธรรม
ทั้งหลายได้ยึดเป็นแบบอย่าง  à¸„ือแม้กายสังขารของท่านจะเสื่อมไปด้วยโรค  แต่ภายในที่สงบระงับแล้วทำให้ท่านดูไม่เหมือนคนป่วย   à¸¢à¸±à¸‡à¸¥à¸‡à¹€à¸—ศนา   à¸—ำวัตรตามปกติ  ปฏิบัติศาสนกิจของท่านเป็นปกติเหมือนคนสุขภาพแข็งแรง  à¹„ม่มีวี่แววความเจ็บป่วย พวกหมอยังงงและทึ่งมากว่าพวกท่านทำได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องเหนือโลกวิทยาศาสตร์   à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸žà¸£à¸°à¸˜à¸£à¸£à¸¡à¸²à¸™à¸¸à¸ à¸²à¸ž...อานุภาพแห่งพระธรรม  ครูบาอาจารย์บางองค์ผ่าตัดสดบอกหมอไม่ต้องใช้ยาชา  อย่างหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่ครั้งหนึ่งท่านผ่าตัดฝีในลำคอโดยท่านบอกหมอไม่ต้องใช้ยาชาหรือวางยาอะไร  พวกหมออึ้งไปตามๆกันเป็นห่วงว่าท่านจะเจ็บปวดทนไม่ไหว  à¸«à¸¡à¸­à¸à¸±à¸‡à¸§à¸¥à¸¡à¸²à¸ ไม่มีใครผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชา  à¸•à¸¥à¸­à¸”การผ่าตัดท่านสงบนิ่ง  ไม่ปรากฏอาการใดๆ ว่าท่านเจ็บปวด  ครูบาอาจารย์ท่านศึกษาปฏิบัติจนรู้แจ้งในธรรม   ท่านจึงปล่อยวางกายสังขารนี้  ปล่อยมันเจ็บมันปวดไป  ท่านไม่เป็นทุกข์เป็น
ร้อนไปกับมัน  “กายจะป่วยป่วยไป...อย่าให้ใจป่วยตาม” มนุษย์ให้ความสำคัญกับเรื่องภายนอกมากกว่า ภายใน  การเจริญงอกงามในทางธรรมเกิดจากการพิจารณาภายใน    à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸£à¸¹à¹‰à¸”้วยตนเองด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง  à¸›à¸£à¸²à¸¨à¸ˆà¸²à¸à¸¡à¸´à¸ˆà¸‰à¸²à¸—ิฐิทั้งหลาย  à¹€à¸¡à¸·à¹ˆà¸­à¹€à¸‚้าใจแล้วปล่อยวางได้   จิตใจย่อมผ่องใสอยู่เสมอแม้ยามเจ็บป่วย  

แก้กรรม....คุณทำได้ด้วยตัวเองวันนี้

การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือแก้ที่ตัวเองค่ะ  แก้กรรมด้วยการทำความดี  ละเว้นความชั่วตั้งแต่วันนี้  ศีลห้าพยายามรักษาให้มั่น   à¸«à¸²à¸à¸¡à¸±à¸§à¸à¸¥à¸±à¸§à¸à¸£à¸£à¸¡à¸¡à¸²à¸à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸à¸¥à¸±à¸§à¸„วามชั่วแล้ว   à¸šà¸¸à¸à¹ƒà¸”ๆ ก็ไร้ประโยชน์  เมื่อเราละความชั่วมุ่งทำความดี....คิดดี....ทำดี....พูดดีแล้ว....เราจะไม่กลัวกรรม  เอาชนะความชั่วด้วยความดี    à¸à¸²à¸£à¹„ม่ทำชั่วเพิ่มจึงส่งผลดีที่สุด   à¹€à¸­à¸²à¸žà¸¥à¸±à¸‡à¹à¸«à¹ˆà¸‡à¸„วามดีเป็นเกราะคุ้มกันกายและใจ  และเผื่อแผ่บุญนั้นไปยังเจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรม จิตที่มีเมตตาเป็นกุศลย่อมเอาชนะความอาฆาตพยาบาทซึ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอ  à¸ªà¸£à¸¸à¸›à¸„ือแก้กรรมเริ่มต้นที่ตัวคุณ...อย่าโดนหลอก...ทำได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะ                                    

 

อาจารย์หวง (อ. นลินทิพย์ อิทธิพรพิทักษ์)

 

custom t-shirt pattern

หน้าหลัก | ดูดวงฟรี | ติดต่อเรา                                                                                            Link | watpa.com | luangta.com
Copyright © 2012 PotalaCard, All rights reserved. Designed By Friendly6Design