ปาฏิหาริย์หัวใจ
Save Blue Heart with Ajarn Hwang โครงการปาฏิหาริย์หัวใจกับอาจารย์หวง

 

Save Blue Heart with Arjan Hwang

 

 

โครงการปาฏิหาริย์หัวใจกับอาจารย์หวง

 

 

ทุกปีประเทศไทยจะมีเด็กประมาณ7,000-8,000คน ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มีเด็กราว 3,000-4,000คนที่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เด็กส่วนใหญ่กว่าจะเข้ารับการรักษาก็มีอาการตัวเขียวมาก ทำให้เด็กบางคนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนพิการหรือเสียชีวิต

 

 

 

 

การผ่าตัดหัวใจเด็ก มีค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ราคาค่อนข้างสูง เด็กแต่ละคนมีอาการป่วยรุนแรงไม่เท่ากัน ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเด็กหนึ่งคน โดยค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของอาการ ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เด็กบางคนมีค่าใช้จ่ายผ่าตัดหัวใจหลายแสนบาทต่อหนึ่งคน

 

 
 

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี มีความตั้งใจที่จะรณรงค์และเผยแพร่เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือน้องๆให้ได้รับการผ่าตัดหัวใจอย่างทันท่วงทีทางมูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยคัดเลือกผ่าตัดเด็กยากจนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจตามความเร่งด่วนของอาการ

 

 
 

โครงการSave Blue Heart with Ajarn Hwang ปาฏิหาริย์หัวใจกับอาจารย์หวง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปรายได้ทั้งหมดจากค่าดูดวง(ค่าดูดวง500 บาท) อาจารย์หวงจะบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือค่าผ่าตัดหัวใจน้องๆผู้ป่วยยากจนเพื่อให้น้องๆเหล่านั้นได้มีชีวิตใหม่พ้นจากความทุกข์ทรมาน สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติ

 

 

  

 

 

ท่านใดสนใจอยากดูดวงกับอาจารย์หรือมีจิตศรัทธาอยากร่วมบริจาค สามารถบริจาคผ่านอาจารย์หวงหรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนามมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

 

 
 

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์  สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้าเลขบัญชี 210-027534-2

 

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถีเลขบัญชี 051-2-32785-9
 
 
ธนาคารกสิกร บัญชีออมทรัพย์  สาขาสนามเป้า เลขบัญชี 029-2-44000-6
 
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โทร.02-3548108 ต่อ 4304  www.pcsf.org
 
 

 

 

  • รูปที่ 1 รูปที่ 2
หน้าหลัก | ดูดวงฟรี | ติดต่อเรา                                                                                            Link | luangta.com
Copyright © 2012 PotalaCard, All rights reserved. Designed By Friendly6Design